Svarvning

I Minec Produktion's moderna och kompletta maskinpark finns en 14-axlig Okuma LT2000EX svarv med en robotcell från Svia. Detta för att kunna köra obemannat och självklart för att möta upp våra kunders önskemål vad gäller kostnadseffektiva lösningar på detaljer till serietillverkning.

 Í dagsläget innehar vi fem svarvar med varierande spindelgenomgång, från Ø51 upp till Ø102, utrustade med stångmagasin och styrd C-axel. Vi har även en KIA horisontellsvarv med magasin för seriejobb.

Minec Produktion har också en avdelning för manuell svarvning. Där utförs arbetet med konventionella maskiner för enklare arbeten.