Gasskärning

Vår gasskärmaskin med fyra skärhuvuden har kapaciteten att skära ut detaljer i plåttjocklek upp till 200 mm. Det innebär en effektiv lösning, framförallt i serier mellan 1 och 500 detaljer.
Gasskärningen är kopplad till ett modernt CAM-system, vilket är ett tidsbesparande system för kunden.

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål och kan användas på gods med tjocklekar mellan 0,5 och 2000 mm. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen.

Utrustningen liknar den metod som används vid gassvetsning, men skillnaden är att skärbrännaren kan tillföra extra oxygen (skäroxygen) för att oxidera järnet i godset. Skärbrännaren tillför utöver skäroxygenet en bränngas, som vanligtvis är acetylen eller propan (gasol). Den antänds med oxygen (värmeoxygen) för att värma upp metallstycket till antändningstemperatur (1150 grader Celsius för stål).