Fräsning

I Minec Produktion's moderna och kompletta maskinpark finns 2st 5-Axliga Hermle c400 för att möta upp våra kunders önskemål vad gäller kostnadseffektiva och kvalitetssäkra produkter.


Vi har i dagsläget fem vertikala fleroperationsmaskiner med varierande storlek och två horisontella maskiner med pallettväxlare. 

Minec Produktion har också en avdelning för manuell fräsning. Där utförs arbetet med konventionella maskiner för enklare arbeten.