Maskinbearbetning

I Minec Produktion's moderna och kompletta maskinpark finns en 14-axlig Okuma LT2000EX svarv med en robotcell från Svia för att kunna köra obemannat och att möta upp våra kunders önskemål vad gäller kostnadseffektiva lösningar på detaljer till serietillverkning.

Vi har fem vertikala fleroperationsmaskiner med varierande storlek och två horisontella maskiner med pallettväxlare. Vi har fem svarvar med varierande spindelgenomgång, från Ø51 upp till Ø102, utrustade med stångmagasin och styrd c-axel. Vår svetsavdelning omfattar svetsning i MAG och TIG i de flesta förekommande material.

Minec Produktion har också en avdelning för manuell fräsning och svarvning. Där utförs arbetet med konventionella maskiner för enklare arbeten.

Fleroperationsmaskin, ("Flerop" i dagligt tal) är en avancerad verktygsmaskin med automatisk verktygsväxling som utför fräsnings-, borrnings- och gängningsoperationer. En fleroperationsmaskin styrs av ett CNC-system.